ราคา SalamPOS

ราคาของเรา

เลือกแพ็คเก็ต
ที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

12,900

12,900

ชุดเริ่มต้น

ใช้งานได้ตลอดไป

 • โปรแกรม SalamPOS Full Version
 • ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
 • ไม่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี
 • Update แบบอัตโนมัติฟรีตลอดการใช้งาน
 • All In One PC จอใหญ่ 21.5นิ้ว
 • เครื่อง Scan Barcode 2D พร้อมขาตั้ง
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
 • กระดาษใบเสร็จ 4 ม้วน
 • ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่อง
 • หน้าจอสำหรับลูกค้า
 • ติดตั้งฟรี ภายใน 200กม
 • ระบบสะสมแต้ม/แลกแต้ม Online
 • ระบบรายงานยอดขายผ่าน App และ Line
 • สิทธิใช้งานแอพ SalamPOS Connect
 • ระบบ Auto Backup บน Cloud

24,900

24,900

ชุดเปิดร้าน

ใช้งานได้ตลอดไป

 • โปรแกรม SalamPOS Full Version
 • ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
 • ไม่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี
 • Update แบบอัตโนมัติฟรีตลอดการใช้งาน
 • All In One PC จอใหญ่ 21.5นิ้ว
 • เครื่อง Scan Barcode 2D พร้อมขาตั้ง
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
 • กระดาษใบเสร็จ 6 ม้วน
 • ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่อง
 • หน้าจอสำหรับลูกค้า
 • ติดตั้งฟรี ภายใน 200กม
 • ระบบสะสมแต้ม/แลกแต้ม Online
 • ระบบรายงานยอดขายผ่าน App และ Line
 • สิทธิใช้งานแอพ SalamPOS Connect
 • ระบบ Auto Backup บน Cloud

34,900

34,900

ชุดโปร

ใช้งานได้ตลอดไป

 • โปรแกรม SalamPOS Full Version
 • ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
 • ไม่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี
 • Update แบบอัตโนมัติฟรีตลอดการใช้งาน
 • All In One PC จอใหญ่ 21.5นิ้ว
 • เครื่อง Scan Barcode 2D พร้อมขาตั้ง
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
 • กระดาษใบเสร็จ 10 ม้วน
 • ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่อง
 • หน้าจอสำหรับลูกค้า
 • ติดตั้งฟรี ภายใน 200กม
 • ระบบสะสมแต้ม/แลกแต้ม Online
 • ระบบรายงานยอดขายผ่าน App และ Line
 • สิทธิใช้งานแอพ SalamPOS Connect
 • ระบบ Auto Backup บน Cloud

47,900

47,900

ชุดพรีเมี่ยม

ใช้งานได้ตลอดไป

 • โปรแกรม SalamPOS Full Version
 • ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
 • ไม่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี
 • Update แบบอัตโนมัติฟรีตลอดการใช้งาน
 • All In One PC จอใหญ่ 21.5นิ้ว
 • เครื่อง Scan Barcode 2D พร้อมขาตั้ง
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
 • กระดาษใบเสร็จ 10 ม้วน
 • ลิ้นชักเก็บเงิน 5 ช่อง
 • หน้าจอสำหรับลูกค้า
 • ติดตั้งฟรี ภายใน 200กม
 • ระบบสะสมแต้ม/แลกแต้ม Online
 • ระบบรายงานยอดขายผ่าน App และ Line
 • สิทธิใช้งานแอพ SalamPOS Connect
 • ระบบ Auto Backup บน Cloud
bg

SalamPOS ติดตั้งโปรแกรม
พร้อมกับ มิตรภาพ